English

Systém pro vzdálené sledování přístrojů na JIP

VentConnect je nová telemedicínská aplikace, která umožnuje vzdálené sledování plicních ventilátorů a monitorů vitálních funkcí. Tím zjednodušuje dálkovou komunikaci mezi experty v oboru a osobami, které u lůžka pacienta poskytují intenzivní péči.
Díky systému vzdáleného monitoringu z mobilu či notebooku umožňuje VentConnect častější kontrolu parametrů ventilace a tím přesnější nastavení léčby. Stejné řešení lze přizpůsobit i pro další přístroje a konzultaci jejich nastavení.
VentConnect má velký potenciál pomáhat během pandemie Covid-19, ale i za běžného provozu JIP.

Nejdůležitější vlastnosti

Vzdálený přístup

Přístroje lze nyní sledovat i bez vstupu do infekční zóny. Obrazovku ventilátoru nebo monitoru vitálních funkcí si jednoduše zobrazíte na počítači nebo na mobilním telefonu. To umožňuje častější sledování stavu pacienta a lepší péči.

Sekvence záznamů

Aplikace umožňuje zaznamenávat stav monitoru a zpětně ho prohlížet. Lékaři tak mohou lépe zhodnotit vývoj stavu pacienta v čase. V základním nastavení se zaznamenává 10s záznam obrazovky přístroje každých 15 minut.

Bezpečnost

Data pacientů jsou striktně anonymizována. Systém pracuje ve vlastní síti zcela oddělené od vnitřní sítě nemocnice.

Foto galerie

Náš tým

Projekt VentConnect je realizován společně